Magia

Z numen-rpg wiki

Magia - własność świata odrębna od materii i energii.


Można ją zaobserwować poprzez jej 3 elementarne cząstki:

  • Vis
  • Tain
  • Ko